Noteikumi

Kā spēlēt?

Noteikumi:
1. Spēles mērķis ir bumbiņu no sitiena punkta ar pēc iespējas mazāku punktu skaitu trāpīt katra celiņa bedrītē vai mērķī. Katrs sitiens ir 1 punkts.
2. Ja bumbiņa ar pirmo sitienu nav sasniegusi mērķi, tad:
– ja bumba ir apstājusies pirms sarkanās līnijas, figūras vai šķēršļa, tad to ir jāspēlē no sitiena punkta;
– ja bumba ir apstājusies aiz sarkanās līnijas, figūras vai šķēršļa, tad to turpina spēlēt no tās vietas, kur tā palikusi;
– ja bumba ir šķērsojusi sarkano līniju, taču atripojusi atpakaļ, tad jāspēlē no tās vietas, kur bumba šķērsojusi sarkano līniju.
3. Ja bumba nav spēlējama, jo atrodas pie celiņa malas vai pie kāda no šķēršļiem, tad to drīkst pārvietot taisnā leņķī 20 cm attālumā līdz melnajai līnijai.
4. Ja bumba izlec no celiņa:
– pirms sarkanās līnijas vai šķēršļa – tad jāspēlē no sitiena punkta;
– aiz sarkanās līnijas vai šķēršļa – tad jāspēlē no tās vietas, kur bumba atstājusi celiņu.
5. Ja spēlētājs nav sasniedzis mērķi ar 7 sitieniem, tad viņš par attiecīgo celiņu saņem 8 punktus.
6. Spēlējot jāievēro celiņu numerācijas secība.
Minigolfa nūja un bumbiņa pēc laukuma atstāšanas ir jāatdod laukuma saimniekam. Katrs spēlētājs ir materiāli atbildīgs par nodarītajiem bojājumiem vai inventāra pazaudēšanu!
Ar kājām kāpt uz spēles celiņiem KATEGORISKI AIZLIEGTS !!!

Starptautiskie minigolfa sacensību noteikumi (angļu val.)

Starptautiskie minigolfa sacensību noteikumi (kopsavilkums latv. val.)