Latvijas èempionâts

Updated: 2012-08-31   19:13

Result


Rūíīši | Dâmas | Kungi | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Kungi
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 Mārtiņš Vilmanis Liva 22 25 24 29 22 26 24,7 7 148
2 Verners Kiršs Līva 23 24 23 26 23 31 25,0 8 150
3 Guntars Zuļģis-Šēlis Līva 31 27 30 22 25 22 26,2 9 157
4 Uģis Voicišs Līva 33 25 27 25 23 25 26,3 10 158
5 Jānis Džiguns Līva 29 28 28 26 29 25 27,5 4 165
6 Dairis Šinkevičs Līva 34 29 29 26 30 24 28,7 10 172
7 Guntis Liepiņš Liva 29 33 24 28 36 31 30,2 12 181


Rūíīši | Dâmas | Kungi | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Rūķīši
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Klāvs Kalniņš Liva 33 29 36 27 31,3 9 125
2 Dāvids Brikmanis Liva 43 33 36 42 38,5 10 154


Rūíīši | Dâmas | Kungi | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Dāmas
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 Madara Kirša Līva 26 25 22 18 27 22 23,3 9 140


Rūíīši | Dâmas | Kungi | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 1.0.2